NHÂN VIÊN KINH DOANH

- Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng.

- Tư vấn khách hàng và bán các sản phẩm bất động sản do công ty phân phối.

Mức lương: Lương cơ bản 4tr - 7tr + hoa hồng + thưởng + trợ cấp (trên 50 triệu/tháng)

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

- Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng tháng, quý, năm trình Giám đốc Sàn phê duyệt;

- Đưa ra các chiến lược đào tạo mới có hiệu quả và phù hợp với từng giai đoạn.

- Đào tạo, hướng dẫn nhân viên tìm kiếm khách hàng tiềm năng, kỹ năng làm việc và chăm sóc khách hàng, nắm rõ thông tin dự án, sản phẩm cũng như pháp lý về dự án.

  • HOTLINE