CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỰ KIỆN THIÊN ĐỨC với truyền thống lâu đời là quảng cáo ngoài trời như: Banner cổ động, billboard, băng rôn, hộp đèn quảng cáo v.v…Chúng tôi cam kết cung cấp các hình thức quảng cáo ngoài trời hiện có trên thị trường hay xu hướng mới nhất.

Bằng việc sáng tạo, quảng cáo, lắp đặt trên hệ thống các tuyến đường trọng tâm, vị trí quảng cáo  đẹp nhất v.v… chúng tôi đã giúp các thương hiệu tiếp cận thành công với các khách hàng tiềm năng của họ và phát triển thương hiệu.